Nijs
 • 0c1dbe58929a96f725afacfa61edfd4a.jpg
 • 4bfbc648421e2e3d204aea82abb9699c.jpg
 • 6a96083f0ffaceb0392da3c6c1d3cd4d.jpg
 • 7a263a48fc27a497d1e83ef1f0bde6ea.jpg
 • 8d3d6df41075b862bd4a057af8cb4fa7.jpg
 • 8f31bfca18d9a1b4de807a20d735162f.jpg
 • 85b0c3dda8779a5092783ada3c580e94.jpg
 • 89bb3bc030e40e2332635659b8fa3454.jpg
 • 772c8a380bd8fb37ab8d9ce990c1eef2.jpg
 • 977b7ce27f6fde015793b6411937c788.jpg
 • eeba1a34654e871626dc54dba75c4d6d.jpg
 • efc9a1c939749cca0fa26bebafd7c17b.jpg
 • Header_JFP2015.jpg
 • Header_NKPupillenjonges2epriis.jpg

Tradysjoneel ús lêste aktiviteit fan it jier; de sealkeatspartij. We hienen in moaie groep fan 18 dielnimmers, ferdield oer 3 klassen. Sjoch hjirûnder foar de priiswinners.

Priiswinners sealkeatsen 16 12 2018

A-klasse
1e) Erwin de Boer (21 foar - 6 tsjin)
2e) Rémon Tie Bouma (18 foar - 13 tsjin)
3e) Ype Tiemersma (16 foar - 14 tsjin)

B-klasse
1e) Abe-Jan Stegenga (21 foar - 7 tsjin)
2e) Tjerk Okkema (16 foar - 10 tsjin)
3e) Tineke Dijkstra (15 foar - 16 tsjin)

C-klasse
1e) Tom Couperus (21 foar - 11 tsjin)
2e) Geert Dijkstra (16 foar - 8 tsjin)
3e) Jacqueline Buma (15 foar - 16 tsjin)

Nochris lokwinske allegearre!

 

Haadstiper

 • Couperus

Sosjale media

Fryske Twitter Button

facebookeasterein

icon
mijnalbum

Lêste tsjetters