Nijs
 • 0c1dbe58929a96f725afacfa61edfd4a.jpg
 • 4bfbc648421e2e3d204aea82abb9699c.jpg
 • 6a96083f0ffaceb0392da3c6c1d3cd4d.jpg
 • 7a263a48fc27a497d1e83ef1f0bde6ea.jpg
 • 8d3d6df41075b862bd4a057af8cb4fa7.jpg
 • 8f31bfca18d9a1b4de807a20d735162f.jpg
 • 85b0c3dda8779a5092783ada3c580e94.jpg
 • 89bb3bc030e40e2332635659b8fa3454.jpg
 • 772c8a380bd8fb37ab8d9ce990c1eef2.jpg
 • 977b7ce27f6fde015793b6411937c788.jpg
 • eeba1a34654e871626dc54dba75c4d6d.jpg
 • efc9a1c939749cca0fa26bebafd7c17b.jpg
 • Header_JFP2015.jpg
 • Header_NKPupillenjonges2epriis.jpg

As offisjele ôftraap foar de 5 foarstellings fan Kening op Sokken op 29/31 maaie en 1/2/3 juny wie freed de badeintsjerace. Wat in moai gesicht; 3000 dobberjende giele badeintsjes!

 

Hjirûnder de winnende lotnûmers:

1e priis: 2584 Reischeque á €400 fan Reisburo Frjentsjer, mei stipe troch Couperus Hydrauliek/Easterein

2e priis: 1356 Tablet á €200, stipe troch KF Easterein

3e priis: 699 Tegoedbuordsje á €100, stipe troch Bergsma Easterein

4e priis: 434 Keatsbal, stipe troch Scheepvaart/Makkum

5e priis: 1398 Tankbon, stipe troch Garage Hofstee/Easterein

6e priis: 1287 Blomstik, stipe troch Bloemsierkunst De Vlinder/Wommels

7e priis: 1777 Súvelpakket, stipe troch in keatsleafhawwer

8e priis: 792 Bakkerspakket, stipe troch Bakkerij Posthuma/Wommels

9e priis: 567 Tsiis/nútsjepakket, stipe troch De Zuivelhoeve/Snits

10e priis: 234 Keatsbal, stipe troch Scheepvaart/Makkum

11e priis: 2572 Strânstoel, stipe troch in anonyme stiper

12e o/m 15e priis: 1823/1592/1382/1613 Droege woarsten, stipe troch Murk's Slagerij/Wommels

 

 

Tank oan álle frijwilligers dy't holpen ha om dit ta in sukses te meitsjen!

 

Groetnis,

 

Karin, Mattie, Tettje, Wiepkje, Wilma

 

De kommisje is der klear foar….

 

 

De badeintsjes Mattie en Klaas ek….

 

 

Mei help fan de Brânwacht en Okkema waarden de eintsjes te wetter litten en de goede rjochting útstjoerd

 

 

Sfearympresje (foto makke troch Susanna Sijbesma)

 

 

Wiepkje en Tettje fange de nûmers 1 o/m 15 op, wa soe yn de prizen sitte?

 

 

Tsja, en dan moat alle eintsjes der wer út, de bern fûnen it mar wat moai wurk!

 

 

De winners fan de 1e priis: Leendert en Ciska van der Meulen. Lokwinske!

 

 

 

 

 

 

Haadstiper

 • Couperus

Sosjale media

Fryske Twitter Button

facebookeasterein

icon
mijnalbum

Lêste tsjetters