Nijs
 • 0c1dbe58929a96f725afacfa61edfd4a.jpg
 • 4bfbc648421e2e3d204aea82abb9699c.jpg
 • 6a96083f0ffaceb0392da3c6c1d3cd4d.jpg
 • 7a263a48fc27a497d1e83ef1f0bde6ea.jpg
 • 8d3d6df41075b862bd4a057af8cb4fa7.jpg
 • 8f31bfca18d9a1b4de807a20d735162f.jpg
 • 85b0c3dda8779a5092783ada3c580e94.jpg
 • 89bb3bc030e40e2332635659b8fa3454.jpg
 • 772c8a380bd8fb37ab8d9ce990c1eef2.jpg
 • 977b7ce27f6fde015793b6411937c788.jpg
 • eeba1a34654e871626dc54dba75c4d6d.jpg
 • efc9a1c939749cca0fa26bebafd7c17b.jpg
 • Header_JFP2015.jpg
 • Header_NKPupillenjonges2epriis.jpg

4 dagen foardat we écht mei de foarstellings begjinne kinne we melde dat alle 5 foarstellings fan Kening op Sokken útferkocht binne!

 

Hjoed ha we, ûnder lieding fan ús dekôrman Christian Hoekstra, de seal fan Bergsma Easterein omtovere ta in smûk keatsfjild.  Moandei is de generale en dan begiet it woansdei foar it eggie!

 

 

De cast fan Kening op Sokken (foto makke troch Paul de Bruin)

 

Wy winskje de cast in protte sukses en wille ta en de besikers in hiele noflike jûn!

 

 

Groetnis fan de Kening op Sokken kommisje,

 

Karin, Mattie, Tettje, Wiepkje, Wilma

 

 

 

Haadstiper

 • Couperus

Sosjale media

Fryske Twitter Button

facebookeasterein

icon
mijnalbum

Lêste tsjetters