Skiednis
 • 0c1dbe58929a96f725afacfa61edfd4a.jpg
 • 4bfbc648421e2e3d204aea82abb9699c.jpg
 • 6a96083f0ffaceb0392da3c6c1d3cd4d.jpg
 • 7a263a48fc27a497d1e83ef1f0bde6ea.jpg
 • 8d3d6df41075b862bd4a057af8cb4fa7.jpg
 • 8f31bfca18d9a1b4de807a20d735162f.jpg
 • 85b0c3dda8779a5092783ada3c580e94.jpg
 • 89bb3bc030e40e2332635659b8fa3454.jpg
 • 772c8a380bd8fb37ab8d9ce990c1eef2.jpg
 • 977b7ce27f6fde015793b6411937c788.jpg
 • eeba1a34654e871626dc54dba75c4d6d.jpg
 • efc9a1c939749cca0fa26bebafd7c17b.jpg
 • Header_JFP2015.jpg
 • Header_NKPupillenjonges2epriis.jpg
 

Fan 1930 oant 1950

 

Yn de jierren tweintich giet it dochs mis. Der wurde oant 1935 noch wol boekingen yn it kasboek dien mar de keatsferiening funksjonearret sûnt 1932 net mear.

Der binne lykwols noch wol genoch keatsleafhawwers yn Easterein mar dizze komme no mear fan de grifformearde en otterdokseherfoarme kant. Op 29 augustus 1934 wurdt der in nije feriening oprjochte mei sa’n 30 leden. Dizze feriening slút har oan by it CFK. Nei bûten ta lit Easterein as keatsdoarp neat mear fan har hearre. Mar as de oarloch foarby is, is ien fan de feestlikheden in grutte keatspartij. Ek mei de doarpsfeesten wurdt der keatst. Het Bolswards Nieuwsblad meldt dan nei in ûnderlinge wedstriid fan de jongefeinteferiening: “Het was iets bijzonders, dat er in Oosterend werd gekaatst”. Yn 1950 wurdt de keatsferiening nij libben ynblaasd.

56547

 

Haadstiper

 • Couperus

Sosjale media

Fryske Twitter Button

facebookeasterein

icon
mijnalbum

Lêste tsjetters