Wolkom op ús nije website!

  Yn de foarjiersgearkomste foar de leden fan keatsferiening Easterein op 28 maart 2012 wie it om 22.00 safier! We koenen de nije website presintearje! De waard earst efkes werom sjoen en we begûnen dêrby yn maart 2004…   De start… Yn maart 2004 seach de earste website fan keatsferiening Easterein de wrâld en de …