Laden aktiviteiten

Afgelopen aktiviteiten

aktiviteiten Zoeken en weergeven navigatie

juni 2019

Okkema partij

16 juni 2019 12:00

Alle federaasjes

Mear ynformaasje »

KNKB Froulju

22 juni 2019 10:00

Nederlânsk Kampioenskip

Mear ynformaasje »

juli 2019

Federaasje partij

6 juli 2019 10:00

Bring de keatsers bij it keatsen

Mear ynformaasje »

KNKB Haadklasse

6 juli 2019 14:00

Bring de keatsers bij it keatsen

Mear ynformaasje »

Jeugdledenpartij

13 juli 2019 10:00

Jongerein KF Easterein

Mear ynformaasje »

‘The Battle’ yn Wommels

14 juli 2019 12:00

Leden KF Easterein en KF Wommels

Mear ynformaasje »

KNKB Jong-Feinte Partij

24 juli 2019 10:00

KNKB

Mear ynformaasje »

augustus 2019

KNKB Froulju 1e klasse

15 augustus 2019 18:00

KNKB – Keats off, 4 partoer

Mear ynformaasje »

KNKB Manlju 50+ A + B

24 augustus 2019 10:00

KNKB

Mear ynformaasje »

Nachtkeatsen jongerein + slotjûn

30 augustus 2019 18:00

Jongerein KF Easterein

Mear ynformaasje »

Nachtkeatsen senioaren

31 augustus 2019 21:00

Leden KF Easterein

Mear ynformaasje »

september 2019

Boeren PC

6 september 2019 10:00 - 17:00

Boeren keatspartij http://www.boerenpc.frl

Mear ynformaasje »

Slotwedstriid mei BBQ

15 september 2019 11:00 - 20:00

Wylde partij!

Mear ynformaasje »

december 2019

Ledenpartij sealkeatsen

15 december 2019 13:00

Leden KF Easterein

Mear ynformaasje »

juli 2020

Ledenpartij

5 juli 2020 12:00

Leden KF Easterein

Mear ynformaasje »

Ledenpartij (sefte bal)

19 juli 2020 12:00

Leden KF Easterein

Mear ynformaasje »

Jeugdledenpartij

25 juli 2020 10:00

Jongerein KF Easterein

Mear ynformaasje »

augustus 2020

Ledenpartij

9 augustus 2020 11:00 - 12:00

Leden KF Easterein opjaan kin oant 9 augustus 11.00 oere

Mear ynformaasje »

Pearkekeatsen

23 augustus 2020 12:00 - 17:00
Mear ynformaasje »

Nachtkeatsen jeugd

28 augustus 2020 18:00
Mear ynformaasje »

Nachtkeatsen senioren

29 augustus 2020 21:00
Mear ynformaasje »

september 2020

Boeren PC

4 september 2020 10:00 - 17:00

It gjit troch!!!   Klik hjir foar it programmaboekje

Mear ynformaasje »

Stiperspartij

13 september 2020 12:00 - 17:00
Mear ynformaasje »

Slotwedstriid

20 september 2020 11:00 - 17:00
Mear ynformaasje »

mei 2021

Kleintje Keatskamp

2 mei 11:00 - 15:30
Mear ynformaasje »
+ Exporteer Evenementen