Stipers

Tegearre oan de opslach! Voordat de kaatsbal wordt opgeslagen is er overleg tussen de spelers van het partuur over de te volgen tactiek om winstpunten te halen. Ook bij het aangaan van een sponsorrelatie is er overleg om voor beide partijen een ‘winstsituatie’ na te streven!

‘Sportsponsoring is een wederkerige overeenkomst, waarbij de ene partij (de sponsor) een op geld waardeerbare prestatie levert. Waartegen door de andere partij (de gesponsorde) communicatiemogelijkheden verschaft worden, voortvloeiende uit de sportbeoefening. Deze overeenkomst is mede gericht op de bevordering van genoemde sportbeoefening’.

In ons nieuwe SponsorInformatieboekje is alle informatie te vinden. We zijn dankbaar voor alle financiële en materiële steun vanuit het bedrijfsleven en particulieren en waarvan we al vele jaren mogen genieten. Met uw hulp kunnen we onze ambities ten uitvoer brengen en de vele sport- en andere activiteiten voor onze leden en gasten organiseren.

Haadstiper Keatsferiening Easterein

Fabrykswei 9 I 8734 HV EASTEREIN
Telefoon: 0515-332288 – Fax: 0515-331640
E-mail: Info@Couperushydrauliek.nl

Couperus

Haadstiper Jong-Feinte

Sibadawei 20 | 8734 HE EASTEREIN
Telefoon: 0515-331306
Email: info@vandereems.nl

Vandereems_2009
Posthuma skilderbedriuw
MRW Accounts
Installatiebedrijf De Jong
Bos mechanisatie
Buro Ligthart
Leanbedriuw okkema
Eco Style
Drukkerij van der Eeems