Opjefte ledenwedstriden senioaren

LEDENWEDSTRIDEN SENIOAREN

Opjefte senioaren by:
*Wietse Vink: 06-54 77 49 31
*WhatsApp groepsapp: KF opjefte-@pp
*Mail: opjefte@kfeasterein.nl

Wolst graach yn de KF opjefte-@pp, meld dit dan efkes by Wietse as stjoer in mailtsje nei Wilma Sjaarda: foarsitterwk@kfeasterein.nl.

 

Wedstriden op:

Woansdei       opjaan foar snein 20.00 oere

Freed              opjaan foar tiisdei 20.00 oere

Sneon             opjaan foar woansdei 20.00 oere

Snein              opjaan foar tongersdei 20.00 oere

 

Ynlis (per partij):

  • ledenwedstriden: € 4,00
  • nachtkeatsen: € 6,00

Elts hat in funksje, dus allinnich balkeare mei net. By frije formaasje partijen mei it partoer dit sels witte.