Kategoryen

Bertejier, peildatum is 1 jannewaris:

  • Kabouters: 2015 o/m 2018
  • Welpen: 2013 en 2014
  • Pupillen: 2011 en 2012
  • Skoaljeugd: 2009 en 2010
  • Jonges/Famkes: 2006 o/m 2008
  • Junior: 2002 o/m 2005
  • Senior: 2001 en âlder

 

Elts mei fansels lid wurde, mar begjinne mei keatsen wurd advisearre fanôf bertejier 2018