Kategoryen

Bertejier, peildatum is 1 jannewaris:

  • Kabouters: 2013 o/m 2022
  • Welpen: 2011 en 2012
  • Pupillen: 2009 en 2010
  • Skoaljeugd: 2007 en 2008
  • Jonges/Famkes: 2004 o/m 2006
  • Junior: 2000 o/m 2003
  • Senior: 1999 en âlder

 

Elts mei fansels lid wurde, mar begjinne mei keatsen wurd advisearre fanôf bertejier 2016.