BoerenPC yn Easterein!

 

BoerenPC

Persbericht

Easterein, 4 juni 2015

Boeren PC krijgt vervolg in 2015!

Ook in 2015 zal op de Boeren PC de slogan zijn: ‘Eén dag niet bij gewas en vee, maar kaatsen op de Boeren PC’. In 2014 heeft de voormalige commissie voor de laatste keer de Boeren PC georganiseerd. Daarmee dreigde aan deze geweldige kaatsdag voor actieve veehouders, akkerbouwers en/of hun partners een einde te komen.

Een groep enthousiaste boeren heeft de organisatie van de 9e Boeren PC op zich genomen. De Boeren PC zal op vrijdag 28 augustus 2015 worden gehouden op het sportpark van kf Easterein. Zowel ontspanning, sportiviteit als gezelligheid staan voorop.

Kaatskwaliteiten zijn van minder belang. Mede dankzij de vele sponsors en medewerking van kf Easterein kan het evenement doorgang vinden. De organisatie is inmiddels gestart met de voorbereidingen: aan de succesformule van de vorige commissie is niet gesleuteld. Echter, de locatie is gewijzigd en in plaats van juni vindt het kaatsen nu eind augustus plaats.

De organisatie streeft er naar de Boeren PC ook in 2015 een succes te laten worden!

Voor meer informatie en opgave kijk op de site www.boerenpc.frl

 

Inschrijven: http://www.boerenpc.frl/index.php/inschrijven