Fianne Dijkstra keatser fan it jier 2022!

Dik fertsjinne is Fianne Dijkstra keatser fan it jier 2022 wurden. Mei in hiele bulten krânse krige se der in moaie wikselbeker en blommen by. Lokwinske en geniet der fan …

Keatskes wike 34

Freed 26 augustus winne Roelie, Corrie en Gerde Lycklama a Nijeholt de finale wun fan de juniorenkompetisje. De finale wie yn Bolsward. Roelie waard utroppen ta keninginne!!   Snein 27 …

Keatskes wike 33

Op toansdei 18 augustus wie yn it moaie Easterein de keats-off foar de PC! Sietske die hjir mei har maten oan mei, en mei sukses!! Se wûnen, dus stean se …

Keatskes wike 31 en 32

Sneon 6 augustus wie in Hitzum de jierlikse Ald Meijers party foar famkes. Liset Sijbesma die mei Anouk Delfsma en Inez Bakker fan Wommels mei. Se ha best keatst mar …

Keatskes wike 30

Woansdei 27 juli: gjin foto fan Sipke mar wol fan sin priis, in horloge. Hy die mei mei de 50+ PC yn Balk. Freed in moaie krâns foar Jelke Sijbesma …

Keatskes wike 29

Snoen 20 juli Roelie in twadde priis by de dames haadklasse yn Minnertsgea. Jelke Sijbesma de tredde priis by de federaasje party yn Wommels.   Op snein 24 juli behellen …