Keatskes wike 33

freed 18 augustus Corrie Kroondijk de twadde priis by de junioren yn Wommels.   sneon 19 augustus: 50+ yn Boazum                     …

Keatskes wike 31

freed 11 augustus  Roelie de twadde priis by de dames junioren yn Holwerd Gjin foto mar wol in priis! De twadde priis nei in spannende stân fan 5-5 6-6 by …

Keatskes wike 30

freed 28 july Jelke Sijbesma de krânse by de welpen mei de federaasje yn Achlum Corrie Kroondijk de krânse by de junioren yn Vrouwenparochie sneon 29 july Roel Sijbesma de …

Keatskes wike 29

woansdei 19 july: KNKB haadklasse yn Minnertsgea                           Jeska de twadde priis                …

Opjaan keatskamp 2023!

Jou dy no op foar it keatskamp 2023! In ôfsluting fan it keatsseizoen yn Easterein mei as tema ‘Bisteboel!’  

Keatskes wike 28

sneon 15 july: 1e klas VF yn Hallum Roelie, Corrie en Jennie de krânse!   sneon 16 july Roelie de tredde priis yn Huizum. Fenne de 2de priis yn de …

Keatskes wike 27

snein 10 july: Roelie mei har maten de krâns by de dames earste klas t.i.l. yn Balk