Keatsclinic De Foareker

Der wie op tiisdei in keatsclinic organisearre troch keatsferiening Easterein, de jongereinkommisje, yn gearwurking mei basisskoalle De Foareker.
In ferslach fan Petra Jellema

Gisteren, 31 januari, hebben we de kaatsclinic gehouden voor de kleintjes [groep 3 en 4] in plaats van de gymlessen.

Er waren maar liefst ongeveer 45 kinderen! Daar hebben we vijf spelletjes mee gedaan:
– een opslag spel
– een uitslag spel
– de bal door de korf gooien
– de bal bovenhands gooien
– en de altijd spannende telegraafrace
– en het nieuwe flingo spel

Ze waren allemaal aardig enthousiast, en dus hopen we dat een aantal de stap nemem om lid te worden van kaatsvereniging Easterein.

De juffen van school worden hartelijk bedankt voor het helpen bij de clinic.

De jongereinkommisje

Foto’s volgen nog!