Keatskes wike 28

sneon 15 july: 1e klas VF yn Hallum

Roelie, Corrie en Jennie de krânse!

 

sneon 16 july

Roelie de tredde priis yn Huizum.

Fenne de 2de priis yn de winners en Marrit de 2de priis yn de herkansing. Beide by de kNKB C-klasse Skearnegoutum.

moandei 17 july: KNKB Makkum.

     

Corrie de eerste priis en Roelie de twadde priis.