Keatskes wike 29

woansdei 19 july: KNKB haadklasse yn Minnertsgea

                         

Jeska de twadde priis                                               Roelie en Corrie de tredde priis

 

sneon 22 july: Ald Meijers yn Hitzum

Mar lefst twa partoeren fanút Easterein (en Wommels) geane nei Hitzum. Easterein 2 ferliest yn de 1e omloop fan kanshebber Tsjom.
Easterein 1 ferliest yn de twadde omloop fan Hijum Feinsum mar winne yn de earste omloop knap fan Dronryp!

 

snein 21 july: kNKB 50+ yn St. Jabik.

Tjeerd Dijkstra de 2de priis yn de A-klasse

 

Roel Sijbema de 1e priis yn de B-klasse