Keatskes wike 30

freed 28 july

Jelke Sijbesma de krânse by de welpen mei de federaasje yn Achlum

Corrie Kroondijk de krânse by de junioren yn Vrouwenparochie

sneon 29 july

Roel Sijbesma de krânse by de 50+ yn de B-klasse