Keatskes wike 30

 

Corrie en Fiera Europees kampioen wallball under 17

Nederlan wint internatnionaal spul famkes

Easterein famkes ofdieling. Hja winne de tredde priis. Ferlieze de finale mei 5-3 6-0 fan Warkum.

 

 

Imke wint mei har partoer yn’ e dames haadklasse yn Arum de earste priis.

 

Tineke Dykstra is op deselde wedstriid 3e.

Bauke Dykstra hat op de earste klasse de 3e priis yn Ingelum.

 

 

Fan herte lokwinske allehjer!