Keatskes wike 34

Freed 26 augustus winne Roelie, Corrie en Gerde Lycklama a Nijeholt de finale wun fan de juniorenkompetisje.
De finale wie yn Bolsward. Roelie waard utroppen ta keninginne!!

 

Snein 27 augustus

 

Geertje de krans!

Corrie de twadde priis by de dames eerste klas yn Achlum.

 

Snein 28 augustus

Roel Sijbesma de 2de priis by de KNKB yn Makke (B-klasse)
Tjeerd Dijkstra de 3de priis by de KNKB 50+ (A-klasse)

Corrie yn de krânse by de dames eerste klas yn Heerenveen.