Keatsutslagen fanút de útslagen app 2020!


Corrie wint de earste priis op’e earste klasse

Marije wint de tredde priis

 

Imke wint de twadde priis op’ e dames haadklasse

Tineke wint de kranse op ‘e dames haadklasse

 

Corrie wint wederom de kranse op ‘e earste klasse. Die PC plaatsing is wol binnen as net?! 😉

Selma wint de earste yne ferliezersronde op ‘e earste klasse

 

Brecht wint de twadde priis op ‘e federaasje partij

 

Liset de kranse mei de federaasje

 

Corrie is twadde

 

Sietske en Jeska winne de twadde priis op ‘e dames haadklasse!

 

Bauke en Jan winne de twadde priis op ‘e earste klas partij

 

Roelie wint mei har twa maten yn Wommels op de dames haadklasse de tredde priis.

Corrie wint yn Goenga de twadde priis op de earste klasse.

 

Roel Sijbesma wint de kranse yn Frensjerd. Sipke Hiemstra de earste priis yn’ e ferliezersronde.

 

 

Op 25-07-2020 wint Corrie mei har maten de earste klas frije formaasje partij yn Dronryp. It is moai dat der langsam wat leven yn ús útslagen app komt. Fan herte lokwinske froulju!