Sealwintertrainings senioaren

Understeande mail krigen we fia Sipke Hiemstra tastjoerd oer wintertrainings foar senioaren yn de seal.

 

Beste kaatsvriend(in),

 

Sinds 2001 wordt een winter­training voor seniorenleden ge­organiseerd. De training vindt plaats in sporthal De Middelzee in Bolsward. De deelname staat open voor elk seniorenlid. Ook kaats(t)ers uit de jongens- en meisjescategorie kunnen hieraan deelnemen. Gesteld kan worden dat de training door de deel­nemers elk jaar als zeer positief is ervaren. Bovendien zijn de zaken organisa­to­risch steeds prima verlopen. Daarom heeft het bestuur besloten ook in 2018 weer een winter­training te organiseren.

 

De wintertraining vindt in 2018 plaats op de volgende data:

zondag 4 februari

zondag 11 februari

zondag 18 februari            

zondag 25 februari

zondag 4 maart                 

zondag 11 maart              

zondag 18 maart

zondag 25 maart

 

Er wordt elke keer getraind van 10.00 tot 12.00 uur. Verzocht wordt tijdig aanwezig te zijn. De training start met een warming-up. Daarna wordt getraind op opslag- en uitslagvaardigheden. Waarschijnlijk kan dit jaar ook wallball worden gespeeld tijdens 1 of meerdere training(en). Elke training wordt be­sloten met een partij waarvoor meer dan een uur is uit­getrokken. De uitslagen van deze trainings­partijen worden verwerkt in het spek- en bonenklassement. De winnaar van dit klassement ontvangt een pot bruine bonen met spekjes en appelmoes. Uiteraard staat het kaatsplezier voorop!

 

De kosten van de training zullen volledig worden omgeslagen op de deelnemers. Om een indruk te geven: bij gemiddeld 10 deelnemers kost de training 3,15 euro per deelnemer per uur, bij 15 deel­nemers kost de training 2,75 euro per deelnemer per uur, bij gemiddeld 20 deel­nemers is dat 2,35 euro per deelnemer per uur.

 

Na afloop van de wintertraining ont­vangen de deel­nemers een rekening waarop staat wanneer en hoe vaak is deelgenomen en wat de totale kosten zijn. Het be­­drag van deze rekening dient daarna binnen 14 dagen te worden overgemaakt op bank­rekening­nummer NL47 RABO 030.87.56.029 ten name van de Kaatsvereniging “Bolsward” met de omschrijving winter­training 2018.

 

Aanmelding voor de training is niet nodig. Gewoon zorgen dat je aanwezig bent en je doet mee!