06-07-2013 – Bospartij

De schoolvakanties zijn begonnen en eindelijk mooi weer.(houden zo). Zaterdag 6 Juli hadden we de Bos- partij met geweldig mooi weer. Er is geweldig gekaatst iedereen had er zin in.

 

Kabouters

20130706 Bospartij2 Kabouters2

 

Bij de kabouters A hebben gewonnen:

1e Arjen Stremler

2e Redmer Stegenga

3e Niels Hiemstra

 

 

Bij de kabouters B hebben gewonnen:

1e Mette Stap

2e Senay Sixma

3e Sybrand Vellinga

 

 

Welpen

20130706 Bospartij5 Welpen1

 

Bij de welpen winnaars ronde:

1e Nynke Paauw en Amber Reynhoudt

2e Bauke Reynhoudt en Thijs Janssen

 

Bij de verliezers ronde:

1e Tjalle Durk van der Eems en Jelmer Brouwer

2e Niels Janssen en Marrit Hiemstra

 

 

Pupillen

20130706 Bospartij3 Pupillen1

Bij de pupillen/schooljeugd:

1e Hendrik van der Eems en Sydrik Kooistra

2e Rutger Wiersma en Jeljer Overal

 

Wij wensen iedereen een prettige vakantie toe en vooral mooi weer Gr. JK