23-08-2013 – MRW Nachtkeatsen jongerein

MRW Nachtkeatsen foar de jongerein

 

Zeven uur ging het spektakel los. Er werd gekaatst met 3 verschillende lijsten. En er werd gekaatst met een andere bal. Dat was voor sommige kinderen wel even wennen. Maar het ging allemaal goed. Er waren spannende partijen bij  veel op 5-5 6-6. Half 10 begon het eindelijk wat donker te worden.

Het was weer een geslaagde avond

 

Kabouters

20130823 MRW Jongerein1Kabouters 

A-maten

1e priis: Redmer Stegenga, 21 foar en 7 tsjin
2e priis:Senay Sixma, 19-16
3e priis:Niels Hiemstra, 16-9

 

B-maten

1e priis: Liset Sijbesma, 21 foar en 12 tsjin
2e priis: Benthe Ottens, 17-11
3e priis: Bernou van der Velde, 16-12

 

 

 

Welpen

20130823 MRW Jongerein2Welpen

A-maten

1e priis: Nynke Paauw, 18-14
2e priis: Rutger Sijbesma, 16-10
3e priis: Niels Jansen, 15-11

 

B-maten

1e priis: Tessa Ottens, 21-7
2e priis: Jelmer Brouwer, 19-13
3e priis: Arjen Stremler, 18-12
4e priis: Thijs Jansen, 17-11

 

 

Pupillen

20130823 MRW Jongerein3Pupillen 

A-maten

1e priis: Hendrik v.d. Eems, 21-11
2e priis: Corrie Kroondijk, 14-16

 

B-maten

1e priis: Sydrik Kooistra, 21-9
2e priis: Marc Janssen, 19-10
3e priis: Rimmer Kamstra, 16-14

 

 

Skoalbern

20130823 MRW Jongerein4Skoalbern

A-maten

1e priis: Jeska Terpstra, 21-8
2e priis: Rutger Wiersma, 13-14

 

B-maten

1e priis: Geja Hofstee, 21-10
2e priis: Jeljer Overal, 14-14