Easterein yn de FBC

20120403 Lotting_FBCKeastferiening Easterein docht mei yn it (nije) ynisjatyf fan it KNKB en Sjirk de Wal fan Dronryp, de Friesland Bank Cup.

Fansels dogge we ek noch mei oan de ‘Greidhoekekompetysje’.

 

Justerjûn op de ledegearkomste fan it KNKB is de lotting dien foar de Friesland Bank Cup en Easterein docht mei oan de FBC mei ien manljusteam en twa frouljusteams.

 

Froulju 1 moat nei it Hearrenfean en keatst der tsjin Boazum.

Froulju 2 geane nei Reahûs en begjinne tsjin Frjentsjer.

De manlju keatse tsjin Wommels 1 en dogge dat yn Peins.

 

 

De 1e ronde wurdt ferkeatst op woansdei 18 aperil 2012

Oanfang fan ALLE wedstriden is 19.00 oere!

 

 

De folsleine lotting kinne jimme sjen op KNKB.nl-Friesland Bank Cup

As hjir (LOTTING 1E RONDE FBC 2012) del te hlejne.