Federaasje: Jeu de Pelote

Beste besturen uit de federatie Sneek e.o.,

 

Zaterdag 8 juni vindt het Jeu de Pelote Fed. Sneek e.o. afdeling plaats in Scharnegoutum.

 

POSTER

 

De teams van uw vereniging kunnen zich vanaf heden inschrijven voor deze 1-daagse wedstrijd op onze website: www.kvdelytsestuit.nl

 

Opjefte oante mei 6 juny – 19.00 oere – HJIR OPJAAN

 

De opzet is dit jaar nieuw en uiteraard hopen wij op veel deelname. Wij zijn er in ieder geval kaar voor.

 

Bij voorbaat dank en graag tot zaterdag 8 juni.

Namens het bestuur van De Lytse Stuit,

Jacob Bijlsma