Federaasjedei mei haadklasse

In bjusterbaarlik barren!

 

Altyd leuk om sa in artikel te begjinnen en it is noch tige wier ek!

Nei in start fannemoarn mei mar leafst 136 jeugdkeatsers fan 6 oante mei 16 jier en in oantal fan 51 senioarenkeatsers en -keatters sawat 200 op it fjild aktyf. Geweldich sa’n jongerein.

Under lieding fan de Federaasjekommisje waarden de wedstriden moai ferspile en wie de jongerein op tiid út sa’t de frijwilligers de fjilden en keatsarena ree te meitsjen.

P5301363

De priiswinners fan de jongerein oante mei 16 jier. Sjoch foar útslaggen en foto’s op KNKB.nl by

UTSLAGGEN FEDERATIE

 


Om healwei fjouweren is binne de wedstriden haadklasse froullju en manlju útein setten.

Op dizze side folgje per omloop de resultaten