Jong-Fammepartij

Zaterdag 30 juni de 9e Jong Famme Partij

 

Graag willen wij U het volgende onder de aandacht brengen

 

Zaterdag 30 juni zal op het sportveld van Mantgum voor de 9e keer de Jong Famme Partij plaatsvinden. Voor de tweede keer mogen er dit jaar meerdere parturen per afdeling meedoen.

Mede door de verruiming van de dispensatie regel verwachten en hopen wij dit jaar een hoog aantal deelnemers te mogen begroeten.

  

Hierbij willen wij u dan ook van harte uitnodigen tot opgave van één of meerdere parturen om deel te nemen aan de 9e Jong Famme Partij op zaterdag 30 juni in Mantgum.

Dit kan via de KNKB site tot maandag 25 juni 14 uur!

 

Op de dag van de Jong Famme Partij vinden er geen andere kaatspartijen plaats in de officiële damescategorieën waarin de eventuele deelnemers van de Jong Famme Partij (kunnen) kaatsen. Zo zijn er op die dag geen wedstrijden in de categorieën meisjes, dames senioren (1e klas) en Hoofdklasse dames. Het wedstrijdschema van de KNKB vormt hiermee geen enkel beletsel voor de kaatsers in de doelgroep om deel te nemen aan de Jong Famme Partij.

 

De KNKB heeft hiermee een uitstekende voorwaarde gecreëerd voor kaatsers en andere belangstellenden om als toeschouwer aanwezig te zijn op de Jong Famme Partij. Alle aandacht voor het dameskaatsen is die dag gericht op de Jong Fammen

 

 

Jong Famme Partij: ‘lekker apart’

Jong Famme_wikselpriis

 

Sinds 2003 heeft K.F. Jacob Klaver de Jong Famme Partij 8 maal met enthousiaste inzet van vele vrijwilligers uit Mantgum georganiseerd. Jong en oud zijn ruim van tevoren bezig met de voorbereiding van deze bijzondere wedstrijd. De Jong Famme Partij is inmiddels al niet meer weg te denken uit de jaarlijkse kaatsagenda van de KNKB. K.F. Jacob Klaver heeft de Jong Famme Partij op diverse fronten gemaakt tot wat zij nu is: een soepel georganiseerde kaatswedstrijd met toenemende belangstelling en unieke, speciaal voor deze wedstrijd door kunstenares Hennie Broers ontworpen en vervaardigde prijzen van edelmetaal

 

 

 

Wimpel van 4

Sjoukje Visser uit Ee heeft vorig jaar de onderscheiding ‘4 Wimpels’ ontvangen.

Na Fenna Zeinstra is Sjoukje de tweede kaatsster die deze nieuwe prijs heeft bemachtigd.

Zij won de prijs omdat ze de vier belangrijkste wedstrijden heeft gewonnen: de Ald-Meiers Partij in Hitzum, de Jong Famme Partij in Mantgum, de Frouljus PC in Weidum en het NK Dames van de KNKB. De ‘4 Wimpels’ is een initiatief van deze organiserende kaatsverenigingen en de KNKB om het dameskaatsen te stimuleren.

 

 

Dinsdag 26 juni, 20.15 uur in Mfc. de Wjukken te Mantgum

 

Loting 9e Jong Famme Partij

 

 

 

Met vriendelijke groet, namens kaatsvereniging Jacob Klaver Mantgum

 

De voorzitters,

Hans de Boer

Geart Oostra

 

info@jacobklaver.nlwww.jacobklaver.nl