Jong-Feintepartij 2018: 3e omloop

 Wy binne live te folgjen fia Twitter @kfeasterein.nl en Facebook https://www.facebook.com/Keatsferiening-Easterein-1474611376166606/

Hjir binne mear foto’s en video’s te sjen!

 

 

26. Mantgum – 4. Easterein 1 3-5:4-6
5. Dronryp 1 – 10. Winsum 0-5:2-6
13. Frjentsjer 2 – 20. Berltsum 3-5:4-6
22. Hijum-Feinsum  

 

 

Omloop 3 1