Keatskes: 21-07-2013

It is it wykein foar de 9e edysje fan de Jong-Feintepartij en sneons wie der earst de ledenpartij foar senioaren, de De Jongpartij en jûns de lotting van de Jong-Feinte. Sneins wie it ferskriklike waarm, dat we hoopje woansdei wol op moai waar, mar net te hyt!

 

 

Sneon 20 july

 

KNKB

 

Easterein – De Jong-partij 

Sjoch foar ferslach en foto’s by 20-07-2013 – De Jongpartij

 

Lotting Jong-Feinte

Sjoch foar alle ynformaasje by Jong-Feinte – Ynformaasje

 

 


Snein 21 july

 

KNKB

 

BBQ waar

20130721 Easterlittens JdP-3eprijs BBQ

De priiswinners fan it peloten yn Easterlittens ha snein de priis efkes fiert mei in lekkere BBQ!

Flnr: Dirk Yde, Marten, Jelte Pieter, Bauke en Robert.

 

 

Makkum – Jonges ôfdieling en t.i.l.

20130721 Makkum AfdJonges

Yn Makkum wint Nies Douwe IJntema mei Dirjan Bouma (Grou) en Klaas Pier Folkertsma (Wons) de krânsen op de jonges t.i.l. partij. De finale winne se mei 5-4:6-2.