KFE: Bydrage ING foar KF Easterein

Op moandei 3 desimber 2012 waard bekend dat oan keatsferiening Easterein in bydrage takend is fan Euro 1.000 

 

Dizze bydrage is oanfrege troch Klaas Pompstra by it

het Goede Doelenfonds voor ING medewerkers

INGLogo

 

 

De bydrage is oanfrege foar it folgjende doel (tekst oanfraach). Dit doel moat binne de feriening fierder besprutsen en útwurke wurde:

 

De kaatssport in Friesland en ook in Nederland had tot enkele jaren geleden maar 1 spelvorm, het Friese spel. Deze spelvorm was tot nu toe, voor de georganiseerde kaatssport In Friesland/Nederland, het belangrijkste spelonderdeel.

Intussen is de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (www.knkb.nl) al enkele jaren bezig met de ontwikkeling van een tweede spelvorm, het muurkaatsen (www.muurkaatsen.nl) en daarnaast ook het ontwikkelen van internationale activiteiten en toernooien (Wereldkampioenschappen). Eind augustus is het WK Kaatsen in Friesland gehouden en wij waren op 31 augustus gastvereniging voor de voorrondes van het Llargues (Frankrijk, Mexico en Nederland). Een groot succes. Samen met de KNKB willen wij de andere spelvormen ook meer introduceren in Friesland/Nederland.

 

Binnen onze eigen organisatie is er nog een veel belangrijker argument om naast het Friese Spel, andere spelvormen te introduceren. De aanwas van jeugd loopt terug en de jeugd die sport ook. Met het aanbieden van een andere spelvorm, het muurkaatsen, internationaal spel of kaatsen met de zachte bal, willen we de jeugd, maar ook de oudere senioren, weer in beweging krijgen. Niet alleen voor en binnen de kaatsvereniging, maar ook het aanbieden van sport- en spel(mid)dagen voor het basisonderwijs en andere verenigingen.

 

Voor het behoud van de kaatssport in Easterein in het bijzonder en de kaatssport in het algemeen is de noodzaak aanwezig om de jeugd vernieuwende activiteiten en spelvormen te bieden. Bijkomend voordeel van de nieuwe spelvormen (vooral het muurkaatsen) is dat het ook indoor kan worden gehouden!

Met de bijdrage kunnen wij de nieuwe spelvormen introduceren. Deze bijdrage zal worden aangewend voor trainers, trainings- en wedstrijdmaterialen en internationale contacten en wedstrijden. De bijdrage wordt dus niet alleen aangewend voor sport en spel, maar ook voor het ontwikkelen van een gezonde toekomst voor de jeugd en internationale activiteiten en kennismaking met andere (sport)culturen!