KFE: Keatsfoto op kanvas?

Op de neijiersgearkomste krigen Marije Hiemstra, Imke van der Leest en Bauke Dijkstra een prachtige foto fan harren sels op kanvas.

Leden fan keatsferiening Easterein kinne no ek harren eigen moaiste keatsfoto op kanvas bestelle fia:

Nationale Canvasbon

 

Der is in 10% koartingskoade foar de leden fan KF Easterein foar in moaie foto op kanvas bij www.canvasbon.nl. Actie code: KFE.

 

Mei mooglik makke troch http://www.artimedes.com