KFE: Slotdei Jongerein 7-9-2012

 

Nachtkeatsen en slotdei jongerein

 

Dit jaar een combinatie van nachtkaatsen en slotdag in één. Wij als bestuur vonden dit ook een leuk idee, en dan in de pyama, want het is nachtkaatsen, dus dat doe je in nachtkleding. De meeste kinderen vonden het een leuk idee en hadden dit gedaan, maar ook het jeugd bestuur en de vrijwilligers hadden ook de nachtkleding aan, geweldig.

 

 

Met 46 kaatsers gingen we om 19.15 los, nog geen nacht kregen we van de kinderen te horen, maar bij de tweede partij werd het al wat donker en dat is toch wel spannend. En bij de derde partij, toen was het helemaal vet [uitspraak van een kind] donker dus, dit vond iedereen heel leuk.

 

 

Het was kaatsen met een grote bal en niet met een kaatsbal, deze stuitert ook meer, dus meer tussenspel, er mocht niet in 1 keer boven maar dit lukte ook niemand. Maar bij de kabouters waren er toch een paar die hem zonder stuit over de bovenlijn sloegen. Bij de kabouters was dit toegestaan, dus dat was heel goed, echte talenten voor de toekomst. En de prijzen gingen naar:

 

 

Kabouters  
1A Niels Janssen2A Siebo Boersma3A Jelmer Brouwer
1B Hedwig Kooistra2B Senay Sixma3B Mirthe Overal
Welpen  
1A Roelie Kroondijk2A Corrie Kroondijk  
1B Halbe Willem Overa2A Marrit Hiemstra 
Pupillen  
1A Jeska Terpstra2A selma de boer 
1B Julia Paauw2B Tjalling Tjalsma 
Schooljeugd  
1A Jorrit Veldman  
1B Marianne de Vries  

 

 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie prijs.

 

20120907 Nachtkeatsen_Slotdei01

 

20120907 Nachtkeatsen_Slotdei02

 

20120907 Nachtkeatsen_Slotdei03

 

 20120907 Nachtkeatsen_Slotdei04

 


 

En toen kwam nog de uitslag van het competitiekaatsen:

 

Kabouters  
1e Niels Janssen2e   Siebo Boersma3e Redmer Stegenga
Welpenmeisjes  
1e Corrie Kroondijk2e Roelie Kroondijk3e   Nadja Sixma
Welpenjongens  
1e Halbe Willem Overal2e   Marc Janssen3e   Bauke Reijnhoudt
Pupillenmeisjes  
1e Jeska Terpstra2e   Selma de Boer3e   Julia Paauw
Pupillenjongens  
1e Kees vd Horst2e   Rutger Wiersma3e   Jeljer Overal
Schoolmeisjes  
1e Geja Hofstee2e   Janieke Dijkstra3e   Jildou Couperus
Schooljongens  
1e Jorrit veldman  

 

 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd. En we hopen jullie volgend jaar allemaal weer te zien op de competitie. De vrijwilligers ook allemaal bedankt, zonder jullie kunnen we dit echt niet, en geweldig dat jullie ons allemaal wilden helpen!

 

 

Bedankt namens het jeugd bestuur,

 

Tjerk, Gep, Riemy, Carin, Joke, Annette en Petra