KFE: Slotdei Jongerein 7-9-2012

 

Nachtkeatsen en slotdei jongerein

 

Dit jaar een combinatie van nachtkaatsen en slotdag in één. Wij als bestuur vonden dit ook een leuk idee, en dan in de pyama, want het is nachtkaatsen, dus dat doe je in nachtkleding. De meeste kinderen vonden het een leuk idee en hadden dit gedaan, maar ook het jeugd bestuur en de vrijwilligers hadden ook de nachtkleding aan, geweldig.

 

 

Met 46 kaatsers gingen we om 19.15 los, nog geen nacht kregen we van de kinderen te horen, maar bij de tweede partij werd het al wat donker en dat is toch wel spannend. En bij de derde partij, toen was het helemaal vet [uitspraak van een kind] donker dus, dit vond iedereen heel leuk.

 

 

Het was kaatsen met een grote bal en niet met een kaatsbal, deze stuitert ook meer, dus meer tussenspel, er mocht niet in 1 keer boven maar dit lukte ook niemand. Maar bij de kabouters waren er toch een paar die hem zonder stuit over de bovenlijn sloegen. Bij de kabouters was dit toegestaan, dus dat was heel goed, echte talenten voor de toekomst. En de prijzen gingen naar:

 

 

Kabouters    
1A Niels Janssen 2A Siebo Boersma 3A Jelmer Brouwer
1B Hedwig Kooistra 2B Senay Sixma 3B Mirthe Overal
Welpen    
1A Roelie Kroondijk 2A Corrie Kroondijk   
1B Halbe Willem Overa 2A Marrit Hiemstra  
Pupillen    
1A Jeska Terpstra 2A selma de boer  
1B Julia Paauw 2B Tjalling Tjalsma  
Schooljeugd    
1A Jorrit Veldman    
1B Marianne de Vries    

 

 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie prijs.

 

20120907 Nachtkeatsen_Slotdei01

 

20120907 Nachtkeatsen_Slotdei02

 

20120907 Nachtkeatsen_Slotdei03

 

 20120907 Nachtkeatsen_Slotdei04

 


 

En toen kwam nog de uitslag van het competitiekaatsen:

 

Kabouters    
1e Niels Janssen 2e   Siebo Boersma 3e Redmer Stegenga
Welpenmeisjes    
1e Corrie Kroondijk 2e Roelie Kroondijk 3e   Nadja Sixma
Welpenjongens    
1e Halbe Willem Overal 2e   Marc Janssen 3e   Bauke Reijnhoudt
Pupillenmeisjes    
1e Jeska Terpstra 2e   Selma de Boer 3e   Julia Paauw
Pupillenjongens    
1e Kees vd Horst 2e   Rutger Wiersma 3e   Jeljer Overal
Schoolmeisjes    
1e Geja Hofstee 2e   Janieke Dijkstra 3e   Jildou Couperus
Schooljongens    
1e Jorrit veldman    

 

 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd. En we hopen jullie volgend jaar allemaal weer te zien op de competitie. De vrijwilligers ook allemaal bedankt, zonder jullie kunnen we dit echt niet, en geweldig dat jullie ons allemaal wilden helpen!

 

 

Bedankt namens het jeugd bestuur,

 

Tjerk, Gep, Riemy, Carin, Joke, Annette en Petra