KFE: Winterwille 2012

 

WINTERWILLE-YN-EASTEREIN2

WINTERWILLE 2012

(klik op foto om nei de site te gean)

Freed 14 desimber: 15.00 – 21.00 oere

 

It sil wer heve! De gesellichste krystmerk fan Easterein en fiere omkriten is op 14 desimber 2012 fan 15.00 – 21.00 oere op de Foarbuorren, Tsjerkebuorren en it Skilplein yn Easterein!

 

Keatsferiening Easterein stiet op dizze unike Krystmerke mei sa goed as nije berneboeken, der kin ballen rieden wurde en der is kofje, thee, limonade en cake.

Under genot hjirfan kin de foto-presintaasje fan it ôfrûne seizoen op de beamer sjoen wurde.