KFE: Wol winne hè, mar mei respekt!

Yn dit nijsberjocht efkes in kombinaasje foar foarstellings oer de sport en de diskusjes oer de agresje op de sportfjilden.

 

Theater Snits

18 jannewaris is der yn theater Snits in foarstelling foar sportclubs…foar trainers, bestjoersleden en oare frijwilligers dyt by in sportclub belutsen binne. Der is mear oer te lêzen op de site:

 

http://www.veiligsportklimaat.nl/theatervoorstellingen 

POSTER

 

 

 

It begjint om 20:00 oere, ynrin fanôf 19:30 en ôfrûn om 21:20.

Oan de kosten moat it net lizze dizze binne 5 euro.

We binne fan miening dat it moai oanslût op de diskusjes dy geande binne nei oanlieding fan de agresje op it fuotbalfjild yn Almere


poster Zonder respect geen sport