KNKB-nijs 26-11-2014

Der binne in oantal nijsberjochten fan de KNKB dy wy by jimme ûnder de oandacht bringe wolle.

 


Ekstra AV 4 desimber 2014

Der komt in ekstra Algemiene Gearkomste fan de KNKB.

Sjoch HJIR foar de oanlieding en underwerpen

 

 

Enquête communicatie KNKB

De KNKB hat in oantal studenten ree fûn om in enkête te hâlden foar de KNKB.

Sjoch HJIR foar de ynformaasje en de link nei de enkête

 

 

Stypje it Keatsmuseum!

Sa jimme miskien wol witte is ús earlid Jan Hiemstra tige warber mei it keatsmuseaum en dan foaral foar winnen fan jilden foar de nije lokaasje fan it keatsmuseum.

Sjoch HJIR foar de ynformaasje en oprop foar stipe.

 

 

De keatswant foar 2015

Op de AV van 20 novimber is besletten dat de keatswant foar 2015 oanpast wurde moat, dan wol wêr de (nije) keatswant oan foldwaan moat.

It jild foar it wedstriidseizoen 2015 foar de Manlju senioaren, te witten de haadklase, 1e en 2e klas en de Junioaren

 

Sjoch HJIR foar mear ynformaasje.

 

2015 KNKB Keatswant