KNKB Sinterklaaspartij 26-11-2023

Op snein 26 novimber organisearre de KNKB in Sinterklaaspartij t.i.l. foar de welpen yn de Trije yn Frentsjer.

 

A/B klasse 1e priis: Jelke Sijbesma

 

C/D klasse 2e priis herkansingsronde: Sven Sijbesma