Nachtkeatsen jongerein!

Freed 7 septimber is der nachtkeatsen foar de jongerein!

 

 

De jongereinkommisje ha betocht dat by it nachtkeatsen (jûnskeatsen foar de jongeren) op 7 septimber yn pyama ferkeatst wurdt!!

 

It soe it moaist wêze as elk ferklaaid wie yn harren nachtklean, as dat gjin pyama is dan is dat net slim. Mar it moat fansels wil kreas en klaaid wêze!

 

Groetnis

De jongereinkommisje

article24306444

article24305819