WK Kaatsen 2012

Aan alle leden van de KNKB,

 

 

Vanwege het WK kaatsen 2012 heeft Univé een leuke actie voor alle leden van de KNKB.

 

Klik op onderstaande link voor meer informatie.

 

http://www.unive-dichtbij.nl/13/actie-wk-kaatsen

 

Het WK kaatsen duurt nog tot en met 1 september a.s.

 

Met vriendelijke groet, Koninklijke Nederlandse Kaats Bond


 

 

 

 

 2012 WKTeam

De tariedings foar de Llargues-wedstriden yn Easterein binne al in skofke oan de gong. Dizze wike wurde de lêste saken regele.

 

Tongersdeijûn sil de keatsarena ynrjochte wurde. Ek sil der in terras ynrjochte wurde mei in kreamke fan keatsferiening Easterein, yn gearwurking mei sportkafé De Greidhoeke.

 

Freed 31 augustus 2012

 

WK Llargues-wedstriden yn Easterein, 12.00-17.00

 

20120704 WierBauke

 

Mei û.o. ús doarsgenoat Bauke Dijkstra!

 

WEDSTRIIDSKEMA WK KAATSEN 2012

 

 

 

Foar alle ynformaasje sjoch op de website (klik op it plaatsje!)

 

 

 

 

Iepeningsseremoanje yn Frentsjer

 

 

 

 

Adv WK Kaatsen KNKB 130x94