OneWall: Eastereinder toppers op NK yn Frjentsjer 17-1-2016

Zondag 17 jan waren de NK One Wall wedstrijden voor jeugd in Franeker.

Categorie tot en met 13 jaar

Roelie kaatste met Rixt Fokkema uit Kimswerd en Corrie Met Fiera de Vries uit Sexbierum. Zij kaatsten mee in de categorie meisjes tot en met 13 jaar.

Roelie en Rixt moesten de eerste partij tegen Noa Elzinga en Ilze Marije Van Beem gewonnen met 11-4. Corrie en Fiera moesten de eerste partij tegen Marlies Bonnema en Anna Rob dik gewonnen met 11 1. De tweede partij moesten wij tegen elkaar Corrie en Fiera wonnen met 11 6. Roelie en Rixt moesten de derde partij tegen Senne Idsardi en Ires Veldman verloren met9-11.

De derde partij moesten Corrie en Fiera tegen Noa en Ilze Marije ook deze partij wonnen wij met 11-4.
Volgende partij moesten Roelie en Rixt tegen Jessie Rekker en Famke Zijlstra gelukkig gewonnen met duidelijke cijfers 11-3. Jessie en Famke moesten toen tegen Corrie en Fiera ook deze partij wonnen Corrie en Fiera met 11-1.

De laatste partij moesten Roelie en Rixt tegen Marlies en Anna duidelijk gewonnen met 11-0. De laatste partij van Corrie en Fiera was de spannendste partij van allemaal in deze categorie met een achter stand van 1-6 toch nog gewonnen met 11-8. De gelukkige NK Kampioenen Corrie en Fiera. 

Tot de prijsuitreiking was het nog spannend wie er op de 2 plaats stond maar een blije Roelie en Rixt hadden toch nog een tweede prijs. Ook een NK titel in het One Wall!

20160117 OneWall Frjentsjer2

Categorie tot en met 15 jaar

Wij kaatsten ook mee in de categorie meisjes tot en met 15 jaar dat vonden we wel een uitdaging en het mocht om in twee categorie├źn mee te kaatsen. De eerste partij moesten we tegen Linde Gietema en Rianne Stremler een spannende partij toch gewonnen met 11-9.

De volgende partij tegen Nynke Marije Faber en Jiska Herrema ook gewonnen met 11-3. De derde partij was tegen Anne Rixt Iedema en Ilze van der Zee ook deze partij wonnen we met dikke cijfers 11- 3. We moesten de laatste partij tegen Annet de Haan en Silke Heinsma dat was gelijk ook de finale zij hadden ook alle partijen gewonnen het was een zeer spannende finale het ging gelijk op tot 9-9 toch hebben we verloren met 9-11 maar toch een geweldige tweede prijs.

20160117 OneWall Frjentsjer1

Groeten Corrie en Roelie