Trainerskursus yn Easterein

Fan Federaasje Snits e.o.

 

Aan: Kaatsverenigingen federatie Sneek e.o.

 

Onderwerp: kaatstrainerscursus

 

Beste kaatsvrienden,

 

Woensdag 25 maart as. start de jeugdtrainerscursus voor het kaatsseizoen 2015. De cursus wordt gehouden op en om het kaatsveld in Oosterend en bestaat uit 6 bijeenkomsten van ruim 2 uur (één uur praktijk en één uur theorie). De cursusleiders zijn deskundige opleiders van de kaatsbond:

 

Jan de Groot en Durk van der Leest.

 

Dus wil je de kaatsende jeugd leren kaatsen zodat ze tijdens het kaatsspel in staat zijn een positieve invloed uit te oefenen op de stand die de telegraaf aangeeft:

– 6x naar Oosterend;

– 25 maart, 1 april, 8 april, 15 april, 22 april en 29 april;

– 18.30-19.30 uur praktijk / 19.45-20.45 uur theorie;

– En aanmelden!

 

Opgeven voor deze prachtige cursus kan bij: Durk van der Leest (tel. 0517-231251 of d.vd.leest@planet.nl)

Deelnemerskosten zijn €105,- per persoon.

 

 

Het opgeven kan tot woensdag 11 maart 2015.