01-09-2013 – KNKB Manlju 50+

Vandaag de Heren 50 + door elkaar loten met verliezersronde gekaatst op sportpark skoalleseize in Easterein. Het was een bewolkte maar gelukkig wel een droge dag. Er stond 14 partuur op papier, maar helaas waren er 2 afvallers vandaag, hierdoor moest er bijgeloot worden.

20130901 Easterein KNKB50 

In de verliezersronde stonden partuur 10:Johannes Siegersma, Eddy Sjollema en Jurjen Dijkstra tegen partuur 1: Klaas Sober, Jan Tuinier en Hans Hilarides. Het partuur van Klaas, Jan en Hans waren te sterk voor Johannes, Eddy en Jurjen. Ze hebben met 5-0 6-6 gewonnen.

 

In de winnaarsronde waren er 2 derde prijzen die gewonnen zijn door partuur 11: Siebe Marra, Piet v/d Ploeg, Piet de Groot en partuur 5: Piet Zondervan, Andries Idzerda en Jan v/d Meulen. De finale werd gekaatst door partuur 13: Age v/d Goot, Anne Brouwer, Dirk Poortstra en partuur 8: Ludwig Seerden, Bauke Posthuma, Wieger Boonstra. De finale was snel gekaatst en het partuur van Ludwig, Bauke en Wieger waren net wat te sterk voor Age, Anne en Dirk en wonnen met 5-3 6-4.

 

We hebben een prachtige dag gehad vandaag in Easterein, met dank aan ons sponsor Couperus Hydrauliek B.V.