05-06-2013 – Sandstrapartij

Jeugdledenpartij – gesponsord door Sandstra Transport uit Easterein.

 

(Foto’s: Henk Bootsma Fotografie: Sjoch HJIR en by FOTO’s) 

 

Eindelijk was het zover geen winterjassen of sjaals of lange mouwen tegen de kou. Vandaag was het zonnebrandcrème tegen de zon maar dat hadden we er graag voor over. Er werd leuk gekaatst. Veel ballen werden boven geslagen. Heel veel spannende partijen.

 

Bij de kabouters was het duidelijk wie de krans had gewonnen. Er was een partuur die 3 partijen had gewonnen. Maar toen kwamen 2 parturen met het zelfde aantal eersten en het zelfde tegen eersten. Dus twee 2 prijzen.

 

Bij de welpen waren er 2 partuur met 21 punten 3 keer gewonnen. Dan komen de tegen eersten aan bod. Partuur 6 had 4 tegen eersten en partuur 5 had 5 eersten tegen.

 

Verder was het een zeer geslaagde middag en avond.

 

 

Prijs winnaars

Kabouters
1e prijs  Arjen Stremler en Anke Blanksma
2e prijs Judith vd Weerdt en  Mette Stap
2e prijs Mirthe Overal en Gjelt Kempe

20130605 hb sandstra 1kabouters

Welpen
1e prijs Nadja Sixma en Jelmer Brouwer
2e prijs Redmer Wiersma, Siebo Boersma en Redmer Stegenga
3e prijs Bauke Reijnhoudt en Thijs Jansen

20130605 hb sandstra 2welpen

Pupillen
1e prijs Hendrik vd Eems en Marc Janssen
2e prijs Corrie Kroondijk en Rimmer Kamstra

20130605 hb sandstra 3pupillen
 
Skoaljeugd/Famkes/Jonges
1e prijs Jeska Terpstra en Jeljer Overal
2e prijs Machtelt Couperus en Jildou Couperus
3e prijs Rutger Wiersma en Kees v d Horst

20130605 sandstra 4skoalbern
 
De Jeugdcommissie