Ferslach nachtkeatsen jeugd 25-08-2023

Normaliter is it nachtkeatsen in partij opzich. Mar dit jier waard it kombinearre mei it keatskamp en dus wienen de bêrn fan Wommels ek oanwêzich. In fjild fol minsken ûnder …

Keatskes wike 33

freed 18 augustus Corrie Kroondijk de twadde priis by de junioren yn Wommels.   sneon 19 augustus: 50+ yn Boazum                     …

Ferslach KNKB froulju haadklasse f.f. (generale froulju’s PC) 20-08-2023

Hjoed keatsten de froulju harren lêste wedstriid foar de PC kommende woansdei. Under lieding fan skiedsrjochter Sipke Hiemstra waard der om 11.00 oere úteinset. It favoriete partoer (Tuinenga c.s.) makke …

Keatskes wike 31

freed 11 augustus  Roelie de twadde priis by de dames junioren yn Holwerd Gjin foto mar wol in priis! De twadde priis nei in spannende stân fan 5-5 6-6 by …

Keatskes wike 30

freed 28 july Jelke Sijbesma de krânse by de welpen mei de federaasje yn Achlum Corrie Kroondijk de krânse by de junioren yn Vrouwenparochie sneon 29 july Roel Sijbesma de …

Keatskes wike 29

woansdei 19 july: KNKB haadklasse yn Minnertsgea                           Jeska de twadde priis                …

Opjaan keatskamp 2023!

Jou dy no op foar it keatskamp 2023! In ôfsluting fan it keatsseizoen yn Easterein mei as tema ‘Bisteboel!’