Jong-Feinte earbetoan fam. Stegenga

Us earlid wile Abe Stegenga mei syn frou Annie hawwe it winnersboerd fan de Jong-Feinte partij stipe.

Hast alle jierren wurd Annie Stegenga helle en brocht om de Jong-Feinte partij by te wenjen.

Dit jier slagge dat net en derom foar har in groet fan it fjild!

 

WhatsApp Video 2022-07-09 at 1.43.47 PM