Keatskamp Flylân

20120419 Flylân
Ofrûne wykein binne Jelte Pieter Dijkstra en Dirk-Yde Sjaarda mei harren partoeren nei Flylân west foar in traingskamp as tarieding op it nije keatsseizoen.

 

 

Jelte Pieter Dijkstra keatst dit seizoen mei Alle Jan Anema, Heerenveen en Peter de Boer, Leeuwarden en komt yn de 1e klasse út.

Dirk-Yde Sjaarda hat stelt mei Hendrik Bouwhuis, Bolsward en Jouke Bosje Baaium en komme ek yn de 1e klasse út.

 

Sjoch foar foto’s op de site fan Fryka team