KFE: Sealkeatsen 13-12-2015

Bêste leden,

Oankommende snein: 13 desimber, Sealkeatsen, 13:00!

Oant en mei freedtejun kin der opjûn wurde tot 20:00 oere.

 

Opjefte fia opjefte@kfeasterein.nl as telefoanysk (Wiepkje) 06-33700768 (net de voicemail insprekke)

At der gjin befestiging komt op jim oanmelding fia de mail dan is dizze net goed ûntfongen en stean je net op de list.

 

Oant snein!