Wille op it MFT

Tongerdeis wurdt al in oantal moanne it MFT beset troch in groep fanatyke keatsers út Easterein.

Se binne dan dwaande mei it Llarques spul en se fermeitsje harren tige!

Sels yn de moanne desimber (dizze foto’s binne fan tongersdei 3-12-2015) giet it noch troch en it is ek noch wol oangenaam mei dizze net winterske temperatueren.

En it is fansels in prachtich terrein mei prima ferljochting!

20151203MFTLlarques1

20151203MFTLlarques2