Skiednis werhellet har foar Jeska

2012

 

Sneon wÛn Jeska Terpstra mei Selma vd Molen de krânsen yn Skettens-Longerhou by de pupillen famkes yn de A-klasse.

 

It ferslach: Pupillen famkes A – Skettens-Longerhou

20120707 SkettensA

 

Mar Jeska tocht fan “ho ris efkes”, dat is dêr yn Skettens earder ek al ris bart en doe EK mei Selma vd Molen. En ja hear!

 

2009

 

It ferslach fan doe: Welpen famkes – Skettens Longerhou

20090620 SKettens