Sealkeatsen

Sealkeatsenwedstriid federaasje Snits e.o. (6-3-2012) Op 25 maart 2012 is der in sealkeatswedstriid yn Easterein! Fan de Federaasje, Jeannette FolkertsmaNamens de jeugdcommissie Federatie Sneek eo WEDSTRIJD 25 maart 2012 in Easterein Zoals je weet is er op zondag 25 maart een federatiewedstrijd in Easterein. Afhankelijk van de opgave zal er voor elke klasse welpen j/m, …

Frieslandbank Cup

Friesland cup of Greidhoekekompetysje (19-3-2012) Ja, sa komt de KNKB ek mei in soarte fan kompetysje. Moatte we no in kar meitsje tusken de Greidhoekekompetysje en de Friesland cup. Sjoch foar mear ynformaasje op KNKB.nl Friesland cup