Keatskes wike 35

Bauke Dijkstra wint mei syn maten de kranse op de VF earste klasse.

 

Imke van der Leest wint mei har VF maten de twadde priis op de haadklasse yn Damwald. Damwald hie der wat moais fan makke mei priizenjild lyke heech as de manlju haadklasse.

 

Tineke Dijkstra wint har (fertrouwde) tredde priis op de VF partij ek yn Damwald.

 

 

Corrie Kroondijk docht mei har maten mei op de dames earste klasse partij en winne de kranse! Corrie wurd ek noch ├║troppen troch keninginne fan de partij. Lokwinske!