Frieslandbank Cup

Friesland cup of Greidhoekekompetysje (19-3-2012) Ja, sa komt de KNKB ek mei in soarte fan kompetysje. Moatte we no in kar meitsje tusken de Greidhoekekompetysje en de Friesland cup. Sjoch foar mear ynformaasje op KNKB.nl Friesland cup

Lorem 1

Het is al geruime tijd een bekend gegeven dat een lezer, tijdens het bekijken van de layout van een pagina, afgeleid wordt door de tekstuele inhoud. Het belangrijke punt van het gebruik van Lorem Ipsum is dat het uit een min of meer normale verdeling van letters bestaat, in tegenstelling tot “Hier uw tekst, hier …

Keatsclinic De Foareker

Der wie op tiisdei in keatsclinic organisearre troch keatsferiening Easterein, de jongereinkommisje, yn gearwurking mei basisskoalle De Foareker.In ferslach fan Petra Jellema Gisteren, 31 januari, hebben we de kaatsclinic gehouden voor de kleintjes [groep 3 en 4] in plaats van de gymlessen. Er waren maar liefst ongeveer 45 kinderen! Daar hebben we vijf spelletjes mee gedaan:– …